News

NEW & ACTIVITY

BITEC ENTERPRISE
05 Sept

“BITEC ENTERPRISE” จัดแผนการอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่

นายวินิจ ปรุงพาณิช เป็นกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้การบริการศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ครบวงจรภายใต้เครื่องหมาย
READ MORE
BITEC ENTERPRISE
05 Sept

“BITEC ENTERPRISE” คว้ารางวัลดีเด่น ด้านความปลอดภัย

นายวินิจ ปรุงพาณิช เป็นกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้การบริการศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ครบวงจรภายใต้เครื่องหมาย
READ MORE
BITEC ENTERPRISE
01 Sept

“BITEC ENTERPRISE” ผลิตอิฐขาวใหม่ น้ำหนักและเบากว่าเดิม

นายวินิจ ปรุงพาณิช เป็นกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้การบริการศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ครบวงจรภายใต้เครื่องหมาย
READ MORE
BITEC ENTERPRISE
20 Aug

“BITEC ENTERPRISE” ร่วมใจช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบมหาอุทกภัย

นายวินิจ ปรุงพาณิช เป็นกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้การบริการศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ครบวงจรภายใต้เครื่องหมาย
READ MORE
BITEC ENTERPRISE
20 Aug

“BITEC ENTERPRISE” ประกาศแผนธุรกิจ 2555 แนวคิด Safe & Green

นายวินิจ ปรุงพาณิช เป็นกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้การบริการศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ครบวงจรภายใต้เครื่องหมาย
READ MORE
BITEC ENTERPRISE
20 Aug

“BITEC ENTERPRISE” นำร่องศูนย์ฯ ต้นแบบสีเขียวแห่งแรกในประเทศไทย

นายวินิจ ปรุงพาณิช เป็นกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้การบริการศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ครบวงจรภายใต้เครื่องหมาย
READ MORE