งาน Cementitious กันไฟสำหรับโครงสร้างเหล็ก Project : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สัปปายะสถาน

Project : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สัปปายะสถาน
แผนกวัสดุป้องกันไฟ : งาน Cementitious กันไฟสำหรับโครงสร้างเหล็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM 119 /UL certified

 

บริษัท ไบเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Bitec Enterprise Ltd.

ติดต่อสอบถามข้อมูล และข้อสงสัยต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: BITEC Enterprise Ltd.

E-mail: info@bitecenterprise.com

Line: @bitecenterprise

Tel: 02-717-1155