งานเคลือบพื้นและระบบกันซึม Project : S&P Bangna

แผนกงานเคลือบพื้นและระบบกันซึม : งานเคลือบพื้น Polyurethane Concrete (UCRETE)

ผลิตภัณฑ์งานเคลือบพื้นของเราได้การรับรองมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) (มาตรฐานสากลตามข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO)

Project: S&P Bangna

 

บริษัท ไบเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Bitec Enterprise Ltd.

ติดต่อสอบถามข้อมูล และข้อสงสัยต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: BITEC Enterprise Ltd.

E-mail: info@bitecenterprise.com

Line: @bitecenterprise

Tel: 02-717-1155